GÓI TÍCH HỢP NGHE GỌI + 4G

D30P

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang VNP + 30 phut di dong ngoai mang+ 1GB data/ngay su dung trong 30 ngay
Giá cước : 99.000đ/tháng
Cú pháp : D30P DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

D30P_12T

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang VNP + 30 phut di dong ngoai mang+ 1GB data/ngay su dung trong 360 ngay
Giá cước : 990.000đ/năm
Soạn : D30P_12T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

B30

Miễn phí: 100 phut goi noi mang+300 MB data+100 SMS noi mang trong vong 30 ngay
Giá cước : 30.000đ/tháng
Soạn : B30 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

B50

Miễn phí: 250 phut goi noi mang+600 MB data+250 SMS trong vong 30 ngay
Giá cước : 50.000đ/ tháng
Soạn : B50 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

B100

Miễn phí: 250 phut goi noi mang+1,2 GB data+250 SMS noi mang trong vong 30 ngay
Giá cước : 100.000đ/tháng
Cú pháp : B100 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

HEY

Miễn phí: 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay
Giá cước : 50.000đ/tháng
Soạn : HEY DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY_12T

Miễn phí: 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay lien tuc trong 12 thang
Giá cước : 600.000đ/ năm
Soạn : HEY_12T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY59

Miễn phí: 100 phut goi noi mang + 10 phut ngoai mang+ 5GB data moi thang trong vong 30 ngay
Giá cước : 59.000đ/ tháng
Soạn : HEY59 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY59_12T

Miễn phí: 100 phut goi noi mang + 10 phut ngoai mang+ 5GB data moi thang trong vong 120 ngay
Giá cước : 708.000đ/ 120 ngày
Soạn : HEY59_12T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY90

Miễn phí: 1000 phut goi noi mang + 20 phut ngoai mang + 05 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 90.000đ/ tháng
Soạn : HEY90 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY90_12T

Miễn phí: 1000 phut goi noi mang + 20 phut ngoai mang + 05 GB data toc do cao moi thang trong vong 12 thang
Giá cước : 1.080.000đ/ năm
Soạn : HEY90_12T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY125

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang + 50 phut ngoai mang + 07 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 125.000đ/ tháng
Soạn : HEY125 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY145

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang + 70 phut ngoai mang + 08 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 145.000đ/tháng
Soạn : HEY145 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

HEY195

Miễn phí: 2000 phut goi noi mang + 100 phut ngoai mang + 09 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 195.000đ/ tháng
Soạn : HEY195 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

C69

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang + 30 SMS noi mang + 30 phut ngoai mang trong 30 ngay
Giá cước :69.000đ/tháng
Soạn : C69 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

C6912T

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang Vinaphone+30 SMS noi mang VinaPhone+30 phut ngoai mang trong vong 12 thang
Giá cước :690.000đ/năm
Soạn : C6912T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

C89

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang + 60 phut goi ngoai mang+ 60 SMS trong nuoc trong vong 30 ngay
Giá cước : 89.000đ/tháng
Soạn :C89 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

C8912T

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang Vinaphone+60 SMS noi mang VinaPhone+60 phut ngoai mang trong vong 12 thang
Giá cước : 890.000đ/năm
Soạn : C8912T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

D60G

Miễn phí: 2GB/ngay toc do cao + 1500 phut noi mang + 50 phut ngoai mang trong 30 ngay
Giá cước : 120.000đ/ tháng
Soạn : D60G DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

12D60G

Miễn phí: 1500p noi mang, 50p ngoai mang va 2GB/ngay trong 12 tháng 
Giá cước : 1.200.000đ/năm
Soạn : 12D60G DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD100

Miễn phí: cac cuoc goi noi mang VinaPhone <10 phut +500 phut goi co dinh VNPT +100 SMS noi mang + 3GB data/ngay
Giá cước : 100.000đ/ tuần
Soạn : VD100 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD129

Miễn phí:  cuoc cac cuoc goi noi mang < 20 phut va 100 SMS + 100 phut goi ngoai mang + 3GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay
Giá cước : 129.000đ/ tháng
Soạn : VD129 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD1296T

Miễn phí:  goi noi mang duoi 20 phut+100 SMS noi mạng+100 phut ngoai mang+3GB data /ngay moi thang trong vong 06 thang
Giá cước : 645.000đ/6 tháng
Soạn : VD1296T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD12912T

Miễn phí:  cuoc goi noi mang <= 20P + 100 SMS noi mang + 100P ngoai mang + 03 GB/ ngay moi thang trong 12 thang
Giá cước : 1.290.000đ/ năm
Soạn : VD12912T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD149

Miễn phí:  cuoc cac cuoc goi noi mang < 30 phut + 200 SMS noi mang + 200 phut goi ngoai mang + 4GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay
Giá cước : 149.000đ/ tháng
Soạn : VD149 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD1496T

Miễn phí: cuoc goi noi mang < 30 phut+200 tin nhan noi mạng+200 phut ngoai mang+4GB data /ngay trong vong 06 thang
Giá cước : 745.000đ/6 tháng
Soạn : VD1496T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

VD14912T

Miễn phí: cuoc goi noi mang< 30 phut+200 tin nhan noi mạng/thang+200 phut ngoai mang/thang+4GB data/ngay trong 12 thang
Giá cước : 1.490.000đ/ năm
Soạn : VD14912T DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

TG245

Miễn phí: 2500 phut goi noi mang + 200 phut ngoai mang + 200 SMS noi mang +10 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 245.000đ/ tháng
Soạn : TG245 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

TG345

Miễn phí: 4000 phut goi noi mang + 300 phut ngoai mang + 300 SMS noi mang +15 GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 345.000đ/tháng
Soạn : TG345 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

TG495

Miễn phí: 4000 phut goi noi mang + 500 phut ngoai mang + 500 SMS noi mang +20GB data toc do cao trong vong 30 ngay
Giá cước : 495.000đ/tháng
Soạn : TG495 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký
0/5 (0 Reviews)